Kort om arbeidsgiver
Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk. Akuttpost, psykosepost, sikkerheitspost, sikker/rehablilitering og ambulant sikkerheitsteam. Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har to ledige utdanningsstillingar for LiS 3 med oppstart 01.03. og 01.04.2021.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle posten
 • Vere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på posten
 • Medikamentell behandling
 • Vaktteneste

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent medisinsk embetseksamen
 • Har gjennomført LIS1 eller tilsvarende
 • Grunnleggande IKT-kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystem
 • Gode språkkunnskapar i norsk skriftleg og munnleg (ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. (Dokumentasjon må leggjast ved søknad.)

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter medarbeidarar med høgt fagleg nivå og god arbeidsevne
 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonseevner
 • God teamarbeidar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Lund Anderssen
Tittel: Seksjonleiar
Telefon: (+47) 53466407
Navn: Karl-Heinz Escher
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 53466400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert behandling Valen, Helse Fonna HF
Valen sjukehus
5451 Valen
Søk på stillingen