Kort om arbeidsgiver

Øre nese hals avdelingen har ledig et årsvikariat for LIS. Tiltredelse snarest.

Øre nese hals avdelingen er en del av Klinikk for hode-hals og rehabilitering. Avdelingen holder til i sykehusbygget på Våland.
Øre nese hals avdelingen har høy poliklinisk aktivitet, sengepost med 10 senger, høresentral og operasjonsvirksomhet - både dagkirurgisk og operative inngrep på inneliggende pasienter. Det administreres daglig 3-4 egne operasjonsstuer der det gjennomføres mesteparten av fagets kirurgiske inngrep. Avdelingen har moderne utstyr balnt annet innenfor øre, bihulekirurgi og halskirurgi. Avansert cancerkirurgi gjøres i Helse Bergen etter diagnostisering og klargjøring hos oss. 
Øre nese hals avdelingen driver også med søvnmedisin i tett samarbeid med både nevrologisk avdeling og lungeavdelingen.
På høresentralen gjennomføres både hørsel- og vestibularisdiagnostikk og tilpasning av høreapparater.

Dyktige overleger gir god veiledning til leger i utdanning og de fleste læringsmål kan innfris ved tjeneste her. Det må likevel beregnes 1,5 år i tjeneste ved eks. Helse Bergen på grunn av spesielle læringsaktiviteter knyttet til blant annet kreftkirurgi.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i generelt ØNH arbeid under opplæring
 • Arbeid på sengeposten inkl visitt
 • Arbeid på poliklinikken med både elektive og akutte pasienter
 • Forundersøkelse av pasienter som skal til operasjon
 • Opplæring på operasjon og gjennomføring av kirurgi under veiledning og etter hvert selvstendig
 • Håndtering av kreftpasienter og logistikken rundt pakkeforløp
 • Mottak av både akutte og elektive pasienter på vakttid
 • Tverrfaglig samarbie rundt pasientforløp 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Sølere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan man unntaksvis, isærlige tilfeller fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå
 • Søkere med øre nese hals erfaring er ønsket
 • Det ønskes søkere som er interessert i alle deler av faget og gjerne også de som har interesse for forskningsaktivitet.  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet har stor betydning for at vårt team skal fungere optimalt
 • Strukturert og samvittighetsfull
 • Pasientorientert
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Samarbeidsvillig
 • Engasjert
 • Takle høy arbeidsbelastnin

Vi tilbyr

 • Engasjerte veiledere /overleger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i samsvar med overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jörg Törpel
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93693761
E-post: jörg.törpell@sus.no
Navn: Berit Haaland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97105388
E-post: berit.haaland@sus.no
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger