Kort om arbeidsgiver

CFS/ME-Senteret består av poliklinikk, utredningssenger integrert i Rehab sengepost som er tverrfaglig koordinert. Det har sitt oppdrag å sørge for at tilbudet til CFS/ME-pasienter er adekvat med hensyn til diagnostikk, behandling, tilbud om regional poliklinikk, ambulant team, kompetanseoverføring til kommunene og lærings- og mestringskurs. Det tverrfaglige teamet består av lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom og sykepleier. CFS/ME-senteret er en 3 linje tjeneste som samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste.

Norsk autorisasjon og attester må vedlegges.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i utredning og vurdering av pasienter med mistanke om CFS/ME i 2 og 3 linjetjenesten, ambulant team, kompetanseoverføring og pasient/pårørendeopplæring. Arbeid og deltagelse i i bakvaktordningen ved Indremedisinsk avdeling er en mulighet for legene ved CFS/ME-senteret fremover. Arbeidsoppgavene kan endres etter behov.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet
 • Vi søker etter spesialist innen relevante indremedisinske fagfelt, gjerne med forskningskompetanse og doktorgrad
 • Gjerne erfaring fra fagfeltet
 • Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Løsningsorientert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø, fagmøter, undervisning og fokus på forskning
 • Stillingsbrøk kan diskuteres

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Bente Bråthen Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97719796
Arbeidssted
Medisinsk klinikk
Trondheimsveien 232
0450 Oslo