Kort om arbeidsgiver
Flere av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin og annet fravær over en periode. Er du vår vikar?

Vi tilbyr:
-       En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 7 fastleger og LIS1-lege
-       Hjelpepersonell av høy kvalitet
-       Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin
-       Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen
-       En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv

Hva er ledig?
-      100 % vikariat ledig fra d.d. og t.o.m. 01.12.2021
-      100 % vikariat ledig fra 01.03.2021 varighet 2 år
-      100 % vikariat ledig fra mai 2021 til ca. februar/mars 2022
-      50 % vikariat ledig fra mai 2021 til ca. mai 2022
Du blir privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen.

Arbeidsoppgaver:
-       Fastlegeansvar for egen liste med inntil 1000/1100 pasienter samt 24 % kommunal bistilling
-       Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden. Legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus
-       Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring
-       Tilsynslege på sykehjem en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka

Krav til stillingene:
-       Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett
-       Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil kunne bli foretrukket
-       Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingene:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.
Ved ev. ytterligere ledighet, vil det tas fra samme søkerliste.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutterings- eller annonsebyråer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Navn: Toril Nyhus
Tittel: Tjenesteområdeleder helsetjenesten
Telefon: +47 62 48 51 02 / +47 90100119
Navn: Øystein Kyrre Johansen
Tittel: Helse- og omsorgssjef
Telefon: 62 48 50 26 / 415 16 318
E-post: Oystein.Kyrre.Johansen@tynset.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET