Kort om arbeidsgiver
Legeteamet i Loppa kommune søker etter 2 kommuneleger.

Vårt mål er at våre leger samarbeider godt, utfyller hverandre og ser sin rolle i tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører. Dette for å ivareta pasientenes helhetlige helsetilbud. Her vil du være en del av et team som sammen utgjør en forskjell.

Loppa kommune er opptatt av å videreutvikle tjenestetilbudet. Vi stiller oss positiv til at våre leger ønsker å øke sin kompetanse innen områder kommunen har behov for og vil strekke oss for at dette skal være mulig å gjennomføre.

Utviklingsmuligheter for den enkelte lege gir utviklingsmuligheter for kommunen

Bemanningen ved kontoret består av kommuneoverlege, 2 kommuneleger, 1 LIS1 lege og 2 helsesekretærer. Vi samarbeider tett med personell på legebåten og ambulanse bil som er stasjonert nært helsesenteret. På helsesenteret er legestasjonen lokalisert i samme bygg som fysioterapi, ergoterapi, rus- og psykiatri, helsesykepleier, sykehjem med ØHD plass og egen skjermet avdeling for demente, hjemmetjenesten, barnevern og NAV. Tannhelsetjenesten har også sine kontorer her. I kjelleren har vi eget kjøkken som tryller fram de deiligste retter, gjerne av kortreist mat, til både pasienter og ansatte.
Har du de nødvendige kvalifikasjonene og passer inn i vår team, ønsker vi deg velkommen som søker.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent allmennlege eller spesialist i allmennmedisin eller påbegynt slik spesialisering
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper
 • Gode relasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel og interesse for varierte og utfordrende oppgaver
 • Omgjengelig og godt humør
 
Arbeidsoppgaver
 • Fastlege med allmennmedisinske oppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i legevaktordningen
 • Bidra med veiledning
 • Stillingen tillegges kommunale oppgaver etter avtale og behov
Vi tilbyr
 • Tett og godt samarbeid med den øvrige helse- og omsorgstjenesten
 • Svært lærerike, varierte, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Forutsigbar fast lønn
 • Gunstig turnustjeneste som for kommunelegene betyr 2 uker på og 4 uker av (fri)
Loppa kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av
studielån)
Kommunen er behjelpelig med å etablere seg i Loppa, herunder å finne egnet bolig.

Følg oss på facebook.


For mer informasjon: Ta kontakt med konst. kommuneoverlege Sabine Bader tlf. 95430823 / 78453050 eller administrasjonssjef Frank Bækken, tlf. 78453020 / 92886202.

Søknadsfrist 31.12.2020 Søknad med CV og bekreftede kopier av autorisasjon, attester og vitnemål, sendes
postmottak@loppa.kommune.no Referanser bes oppgis.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere! Vi informerer om at søkere kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli ført opp på offentlige søkerliste, dette i hht Offl § 25.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Loppa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjetil Moen Braathen
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 78453005
E-post: kjetil.m.braathen@loppa.kommune.no
Navn: Sabine Bader
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 78453050
E-post: sabine.bader@loppa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øksfjord helsesenter/legestasjonen
Hankenbakken 26, 9550 Øksfjord
9550 ØKSFJORD