Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dyktig og drifitig gynekolog til ville, vakre Vesterålen!

Som overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved NLSH Vesterålen får du stort faglig ansvar og gode muligheter til å utvikle deg innenfor ditt fagområde. 

I kirurgisk avdeling Vesterålen er det i tillegg til fødeavdeling og seksjon for fødselshjelp og kvinnesykdommer enheter for generell kirurgi, ortopedi, felles intensiv, operasjonsenhet, akuttmottak og postoperativ observasjonsenhet. Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk i NLSH som er felles for Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har lokal avdelingsledelse og avdelingsoverlege. Det er en egen seksjonsoverlege i gynekologi.

Sykehuset har for øvrig medisinsk avdeling med rehabilitering, psykiatrisk avdeling, diagnostisk avdeling med lab og røntgen. Vi kommuniserer tydelig og samarbeider godt, på tvers av ulike yrkesgrupper og avdelinger. 
Vi har nå en LIS3 i fødselshjelp og kvinnesykdommer.  

Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. Avdelingen driver og en utstrakt poliklinisk aktivitet. Det er drøyt 300 fødsler her per år på vår fødeavdeling.

Vår sengepost har for tiden 21 senger for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter.

Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen. Hos oss er hver enkelt pasient like viktig!  

Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i virksomheten
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Erfaring i generell gynekologi og obstetrikk
 • Interesse for laparoskopisk kirurgi
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper. 
 • Det er ønskelig at du har erfaring med arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.  
 
Personlige egenskaper
Vi letter etter en person som:
 • er samarbeidsvillig og sosial, men som også er selvstendig og trygg i sine avgjørelser. 
 • er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling 
 • er arbeidsom og har god arbeidskapasitet.
 • er stabil og nøyaktig.
 • er faglig interessert. 
 • motiverer dine medarbeidere. 
 • har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr
 • Stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 
 • Nytt og moderne sykehus – flotte tekniske fasiliteter på fødeavdeling og operasjon
 • Hjelp til å organisere bolig
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger  
 • Hjelp til å finne bolig  
 • Arbeidssted midt i smørøyet for mange friluftsaktiviteter
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud  
 • Gode kommunikasjonsmuligheter
 • Muligheter for forskning                 
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-vesteralen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen
Kontaktpersoner
Navn: Cato Kjærvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 75 42 40 00
Navn: Kristen Olav Lind
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 75 42 40 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4317285065
Arbeidssted
Stokmarknes
Stokmarknes
8450 STOKMARKNES