Kort om arbeidsgiver
BUP Kristiansund er ein del av Avdeling for psykisk helse for barn og unge, som har 160 stillingar fordelt på 4 sjukehus; Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Poliklinikken i Kristiansund har spesialistar i alle faggrupper og er godkjent som utdanningsinstitusjon.
Etter- og vidareutdanning har høg prioritet.

 Poliklinikken BUP i Kristiansund har ledig fast stilling for lege i spesialisering. Stillinga er ledig frå 01.01.21.

Poliklinikken i Kristiansund har stillingar for 4 overlegar og 2 legar i spesialisering. Vi samarbeider tett med førstelinjetenesta, og reiser regelmessig ut til kommunene.
Vi er organisert i Klinikk for kvinner, barn og unge saman med Kvinneklinikken, somatiske sengepostar for barn, habiliteringsteneste, familieavdeling, akutteining, to poliklinikkar for barn og unge og poliklinisk akutt-team.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing av psykiske lidingar
 • Medisinering for psykiske lidingar
 • Psykoterapi 
 • Pasientopplæring/foreldrevegleiing
 • Samarbeid med andre instansar 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ferdigstilt og godkjent LIS1- teneste
 • Gode norskkunnskapar
 • Ønskeleg med erfaring frå barne- og ungdomspsykiatri 
 • Ev erfaring fra vaksenpsykiatri, allmennmedisin og/eller pediatri

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til relasjonsbygging
 • Ansvarsfull
 • Strukturert
 • Kreativ 

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer
 • Godt organisert BUP, med tett samarbeid med resten av Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge
 • Gode rutiner for utgreiing og behandling 
 • Inkluderende og støttande personalgruppe og legegruppe 
 • Godt fagleg miljø med m.a.. fire overlegar og to LIS
 • Løn etter til ei kvar tid gjeldande overeinskomstar
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Kjell Åsmund Bryn
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 71217550
E-post: kjell.asmund.bryn@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk BUP Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Sykehusgata 2
6508 Kristiansund