Kort om arbeidsgiver
Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Vi søker lege i spesialisering (LIS) i 100 % fast stilling. Arbeidssted; avdeling Skien og avdeling Borgestad.

Som LIS hos oss har du en arbeidsrotasjon innenfor seksjon for rus og psykiske lidelser (ROP-TSB), seksjon for gravide, seksjon for familier, seksjoner behandling Skien og Borgestad, poliklinikken, samt vår integrerte avrusningspost. Stillingen innebærer samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.

Klinikken har 6 overleger og 3 LIS-leger ansatt. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt).

Arbeidsoppgaver
 • Utfører utredning, diagnostisering og behandling
 • Deltar i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Følger utdanningsforløp med undervisning og veiledning
 • Deltar i forvaktsordning
Kvalifikasjonskrav
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS1
Vi tilbyr
 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Intern og ekstern undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • Veiledning av erfarne overleger
 • God pensjonsordning
Generell informasjon
 • Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien
 • Søknadsfrist: 3. januar 2021
Søk elektronisk via https://www.jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/197084
For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Kontaktpersoner
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Navn: Kjersti Kortner
Tittel: Overlege
Telefon: 930 96 453
E-post: kjersti.kortner@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Kongensgate 33
3717 SKIEN