Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en givende jobb for barn og familier?  Da er kanskje Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) noe for deg. 

BUP har ansvar for utredning og behandlingstilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge 0-18 år.   I BUP, Helse Nord-Trøndelag er det kliniske arbeidet organisert i Poliklinikk, Familieenhet og Sengepost.Poliklinikken er en allmenn psykiatrisk poliklinikk inndelt i team etter alder. Familieenhetene har innleggelsestilbud til familier med sammensatt problematikk. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10 – 18 år. Det drives utstrakt poliklinisk virksomhet ved alle enheter.  

Det kliniske arbeidet er organisert i tverrfaglige team hvor legens rolle er medisinske oppgaver,
behandlingsarbeid/terapi med barn og familier og systemarbeid.        

Avdelingen har totalt ca. 115 ansatte, 85 i Levanger og 30 i Namsos. Avdelingen har totalt 11 legestillinger og er godkjent utdanningsinstitusjon for hele forløpet. Legene er knyttet til et fast team, og samarbeider på tvers av seksjonene.  Arbeidssted er knyttet til sykehuset Levanger men det kliniske arbeidet kan legges til Levanger, Steinkjer og Stjørdal etter avtale.  BUP Levanger har 8 delt, en-sjikts vaktordning, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig utviklingsarbeid, og det er store muligheter for faglig fordypning, spesialisering og klinisk forskning. Det legges stor vekt på fagutvikling og kompetanse internt i avdelingen og i sammenheng med samarbeidspartnere omkring oss. Flere doktorgradsarbeider er etablert med tilknytning til avdelingen, bl.a. om angst, skolefobi og rus. Avdelingen er i stor vekst både i forhold til ansatte og henviste saker.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie som i tillegg til BUP består av Habilitering for barn, Gyn-/føde-/barsel- og barneavdeling. Det legges opp til tett samhandling mellom fagområdene  

Vi har 1 ledig stilling for Lege i spesialisering  barne- og ungdomspsykiatri: 100 % fast stilling. Oppstart etter avtale. 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege, må ha godkjent  LIS 1/Turnustjeneste
  • Søker som ikke oppfyller krav om LIS 3 vil bli vurdert for kortere engasjement dersom det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere. 

Personlige egenskaper

  • I tillegg til kompetanse og relevant erfaring vil det legges vekt på personlige egenskaper knyttet til kommunikasjon og samarbeid. Det legges stor vekt på personlig egnethet.
  • Personer med særlig interesse for aktuelle fagområder vil bli prioritert.
  • Personer som har mål om langsiktig arbeidsavtale med avdelingen vil også bli prioritert.  

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Rekrutteringstillegg gis til LIS i faste stillinger 
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: Birgit.Kleinau@helse-nordtrøndelag.no
Navn: Øystein Berg Winsnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: (+47) 95943505
E-post: oystein.winsnes@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger