Frosta kommune har i perioden 01.03.21 t.o.m. 31.08.21 ledig vikariat for fastlege grunnet permisjon.

Fastlegene jobber som selvstendig næringsdrivende med 8.2 driftsavtale med kommunen. Det vil si at basistilskudd (uten knekkpunktstillegg) er fast leie og at utstyrstakster tilfaller kommunen. Dette medfører gode muligheter for inntjening.
 
Legekontoret har totalt ca. 2800 listepasienter, de fleste fra Frosta, men også i økende grad fra tilgrensende områder i nabokommunen Levanger. Listetaket på den aktuelle listen er på 950 og er på utlysningstidspunktet full.
 
Noen fakta om legekontoret:
-          Tre fastleger
-          Sykepleier i full stilling
-          CGM Journal med Helsenorge-integrasjon
-          Fullt utstyrt lab med bl.a. 24t BT, EKG, tonometri, spirometri, skadestue.
-          Helsestasjon ligger vegg-i-vegg.
 
Med vikariatet følger 3 timers ukentlig helsestasjonstjeneste samt pliktig deltakelse i Innherred Interkommunale legevakt lokalisert i Levanger. Dette medfører 2-3 legevakter i måneden. Gode muligheter for å ta på seg flere vakter eller eventuelt bytte bort om man ønsker dette.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/refusjonsrett fra Helfo.
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.
Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
Personlig egnethet vil tillegges stor betydning
 
Politiattest må fremlegges før tilsetting.
 
Søknad med CV og 2 referanser sendes hjemmelsinnehaver.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frosta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Daniel Dydland
Tittel: Fastlege
Telefon: 952 09 011
E-post: daniel.dydland@gmail.com
Navn: Arne Bye 
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 906 49 927
E-post: arne.bye@frosta.kommune.no
Arbeidssted
,
7633 FROSTA