Kort om arbeidsgiver
Det er ledig stilling som smittevernoverlege i Bergen kommune. Stillingen er plassert i etat for Helsetjenester, Helsevernenheten. Smittevernoverlegen er organisert på smittevernkontoret, og vil ha faglig samarbeid med kommuneoverlegen, assisterende kommuneoverleger og medisinsk fagsjef, men organisering er under vurdering. Smittevernoverlegen har faglig lederansvar for smittevernkontoret. Smittevernoverlegen har et smittevernfaglig ansvar for planarbeid, overvåkning, rådgivning og utbruddshåndtering som beskrevet i smittevernlovens §7.2. Kommunen er i en situasjon hvor man håndtere koronapandemien. Dette vil for tiden påvirke stillingens innhold. 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og - tiltak, organisere og veilede dette arbeidet
 • Ha en løpende oversikt over de infeksjonsepidemologiske forhold i kommunen
 • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen. Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer
 • Utarbeide smittevernfaglige anbefalinger og innstillinger om smittevernstiltak til kommunens ledelse ved utbrudd av allmenfarlige smittsomme sykdommer
 • Smittevernoverlegen av faglig ledelse i arbeidet med smittesporing i Bergen kommune jf. smittevernloven §3-6
 • Utarbeide forslag til informasjonstiltak ovenfor befolkning og media
 • Gi informasjon, opplysning og råd til befolkning om vern mot smittsomme sykdommer
 • Utføre alle andre oppgaver som følger loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført. Hastevedtak om tvangsdiagnostikk eller tvangshandling er en slik oppgave
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver
 • Deltakelse i samfunnsmedisinsk beredskapsvakt, som er lagt utenom arbeidstiden, inngår i stillingen
Kvalifikasjoner
 • Spesialitet i samfunnsmedisin, Master i Public Health eller annen tilsvarende kompetanse. Spesialist i infeksjonsmedisin og annen relevant kompetanse vil bli vurdert
 • Erfaring med smittevernarbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege
 • Samfunnsmedisinsk- og/eller ledelseserfaring ut over det rent smittevernfaglige kan også tillegges vekt
 • Kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert, positiv og har god evne til å samarbeide med andre
 • Du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Du trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Du er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Lise Hornæs
Tittel: Etatsdirektør
Telefon: 45252077
Navn: Brita Øygard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47622199
Arbeidssted
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image