Kort om arbeidsgiver
Organisasjonsform

Levanger kommune har i dag totalt 21 fastleger fordelt på fire legesenter. Røstad legesenter er lokalisert til Innherred helsehus i naturskjønne omgivelser på Røstad, sentralt i Levanger. Røstad ligger i umiddelbar nærhet til Nord Universitet og Trønderhallen. Noen minutters gange fra helsehuset ligger Røstadlandet ved Trondheimsfjorden, ett populært turområde med badestrand og tursti. Innherred helsehus ble bygd i 2015, og inneholder legesenter, gynekolog, ernæringsfysiolog, Innherred idrettsmedisin, Innherred psykologtjeneste AS, Innherred øyeklinikk AS, jordmor og Apotek 1.
Legesenteret er moderne utstyrt og bruker System X.
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. Levanger kommune vedtok i april-20 Temaplan for legetjenester 2021-2024. Denne inkluderer en tilskuddsordning for næringsdrivende fastlege. Leger i spesialisering innenfor allmennmedisin mottar basistilskudd og individuelt tilskudd fra kommunen på til sammen kr. 998,- per pasient per år. Spesialister i allmennmedisin mottar basistilskudd om individuelt tilskudd fra kommunen på til sammen kr. 750,- per pasient per år. Det individuelle tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. Se Temaplan for legetjenester for mer informasjon om tilskuddsordningen.
Det vil være muligheter til å arbeide med pasienter knyttet til de andre fastlegene på legesenteret i tillegg til egne pasienter.  
 
Stillingstype

Nåværende listetak er 600 pasienter, med 2,5 kurativ dag per uke. Legekontor deles med annen lege. Per i dag er hjemmelsinnehaver knyttet til helsestasjonen for barn i 40% stilling med fastlønn etter kommunens lønnsstige for leger, og praksiskompensasjon etter SFS 2305.   
 
Arbeidsoppgaver 
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege.
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver må påberegnes inntil 7,5 timer per uke (for tiden 40% ved helsestasjon for barn).
  • Deltakelse i legevakt.
 
Under hjemmelen inngår deltakelse i Innherred Interkommunale legevakt. Legevaktsamarbeidet består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Legevakten er en godt drevet, moderne legevakt med lav vaktbelastning, samlokalisert med ambulansetjenesten. Daglegevakt dekkes av fastlegene på skift. 
            
Kvalifikasjoner
  • Spesialist i allmennmedisin, eller autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel.
  • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
  • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis.
 
Personlige egenskaper
  • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt.
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. 
 
Vi tilbyr

Vi kan tilby deg en utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter. 
I den kommunale helsestasjonsstillingen gjelder tilsetning på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Prøvetid 6 måneder. For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltrå stillingen at tilfredsstillende politiattest fremlegges, jf. lov om helsepersonell § 20 A.  
Fast lønn for 40% stilling etter kommunens lønnsstige og praksiskompensasjon etter SFS 2305. Basistilskudd og individuelt tilskudd fra Levanger kommune. Dersom den som blir tilsatt ikke er spesialist i allmennmedisin, men er under spesialisering, vil kommunen sørge for veileder. 
Bekreftede kopier av vitnemål eller attester tas med på intervju.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om å få navnet ditt unntatt fra offentlig søkerliste. Hvis du ikke får din anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil du få varsel om dette.   
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Røstad legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Morten Paulsen
Tittel: Fastlege ved Røstad legesenter
Telefon: 99268893
E-post: morten.paulsen@rostadlegesenter.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Røstad legesenter / helsestasjonen for barn
Helge Ingstads veg 1
7600 LEVANGER