Kort om arbeidsgiver
Legetorget Lillehammer DA har ledig en fastlegehjemmel.
Legetorget Lillehammer er et DA (delt ansvar), og hjemmelen er tilknyttet et velorganisert 3-legesenter. Ansettelser av personale, samt drift av kontoret, er et felles ansvar. Den enkelte lege driver privat som selvstendig enkeltmannsforetak med egen liste. Det forutsettes at ny fastlege blir med i driftsmodellen DA og inngår samarbeidsavtale med fastlegene på senteret.

Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshaver, etter sentrale retningslinjer fra legeforeningen. Kommunale oppgaver, inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen. Pr dags dato er det ikke tilknyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen. Hjemmelshaver har plikt til å delta i kommunens legevaktsordning. (Lillehammer interkommunale legevakt)
Hjemmelen er ledig fra 01.09.2021.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering.
 • Norsk autorisasjon
 • Fullført norsk LIS1-tjeneste
 • Rett til trygderefusjon
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner, og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Vi tilbyr
 • Fulltids fastlegehjemmel ved et veldrevet legesenter med erfarne kollegaer
 • Listelengde pr dags dato er 1200 pasienter. Listetaket er satt til 1200 pasienter.
 • Variert og stabil pasientpopulasjon. Hjemmelshaver har hatt stillingen i 35 år.
 • Godt faglig miljø med ukentlige internundervisninger/smågruppeaktivitet
 • Stabile, erfarne og dyktige helsesekretærer/sykepleiere som bl.a. har spesialutdanning innen diabetesomsorg, lungesykdommer og røykavvenning.
 • Velutstyrt laboratorium
 • EPJ med SystemX (planlagt å bytte til PriDok i nær fremtid)
 • Trivelig og stabilt arbeidsmiljø
 • Kontorene ligger sentralt med gåavstand til togstasjon og bussterminal. Det er flere legetjenester i bygget, som fysioterapeut, hudlege, tannlege og naprapat.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Brose
Tittel: Fastlege
Telefon: (+47) 48 19 99 08
E-post: an-brose@online.no
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 354 98
E-post: gina.matsson@lillehammer.kommune.no
Navn: Morten Bergkåsa
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: (+47) 996 40 685
E-post: morten.bergkasa@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Nymosvingen 2
2609 LILLEHAMMER