Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på en spennende utvikling av fastlegesenteret? 

Herredshuset skal utvide fra 3 til 4 fastlegehjemler. Sammen med 2 andre legesentre i kommunen deltar Herredshuset i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet at det er ansatt egen sykepleier på senteret som har egen finansieringsordning. Senteret ønsker at den nye fastlegen er engasjert og aktiv 
deltaker i prosjektet.  

Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Journalsystemet er CGM journal. Senteret er organisert som et DA. 

Den ledige hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende. Oppstarten kan kombineres med et 50 % vikariat ved Tingnes legesenter eller kommunal bistilling.

Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor  - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i 
kommunen.

Om hjemmelen
Hjemmelen opprettes som en null-hjemmel. Vi tilbyr:
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen, og det vil inngås ALIS-avtale. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.  
  • Legesenteret vil legge til rette for god oppstart både ved at du som ny lege tar konsultasjoner på de andre legene sine lister, og at din del av senterets utgifter vil bli lav. 
  • Det er mulig og ønskelig at du det første året kan være vikar på deltid ved Tingnes legesenter. Det er også mulighet for å kombinere oppstarten med en større kommunal stilling som reduseres etter hvert.
  • Mulighet til utivdet lokal veiledning og supervisjon.
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.

Kvalifikasjoner
  • Vi ønsker faglig engasjerte leger som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. 
  • Søkere må ha norsk autorisasjon, gjennomført Lis1, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. 
  • Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Annet
Det forutsettes deltakelse i interkommunal legevaktsordning på Lillehammer, ca 2 vakter per måned. Det er mulig å påta seg ekstra vakter. 

For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn. Tiltredelse etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Leon den Ouden
Tittel: Daglig leder ved senteret
Telefon: 48138861
Navn: Nils Chr. Faaberg
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 924103064
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Herredshuset legesenter i Moelv
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV