Med vel 300 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagsenterplasser er Tasta sykehjem Stavangers største sykehjem med et bredt tverrfaglig miljø. Vi har både langtids- og korttidsplasser, palliative senger og en egen avdeling for personer med demens. Sykehjemmet er en privat diakonal institusjon med en langsiktig driftsavtale med Stavanger kommune. Vår visjon er "Trygghet og trivsel for alle". Kjerneverdiene vi ønsker skal prege oss er: Engasjert-Kompetent-Omtenksom-Nytenkende.

Ved Tasta sykehjem er det tre legestillinger. En av legene skal nå ha utdanningspermisjon og vi trenger vikar. De to gjenværende legene er spesialister og kan bidra med veiledning ved behov. Stillingen er i utgangspunktet  80% og er fra 15.2.2021-31.5.2022, men kan bli forlenget.

Sykehjemmets heldøgnsplasser er delt på 6 avdelinger. Legene fordeler avdelingene mellom seg, og du er derfor primært knyttet til to avdelinger. Sykehjemspasientene har ulike utfordringer og sammensatte behov. Som lege vil du derfor måtte forholde deg til et bredt spekter av diagnoser og problemstillinger.  
 
Vi jobber kontinuerlig med utviklingstiltak for å sikre god kvalitet på tjenestene og et godt samarbeid med pårørende. Sykehjemmet er stadig i utvikling og liker å være i bevegelse mot nye mål.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk oppfølging av pasientene
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Samarbeid med pårørende
  Nærmeste overordnede er overlegen. 

Vi kan tilby:
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Selvstendig og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Ulike velferdsgoder med bl.a. treningsrom for ansatte
 • Gratis parkering
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Det er en fordel med kjennskap til sykehjemsmedisin og gjennomført Lis.1
 • Dokumentert gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (B2-nivå) dersom du har annet morsmål enn norsk.
Vi ønsker deg som:
 • har evne til å se helheten i pasientenes tilstand
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • jobber strukturert og målrettet
 • gode samarbeidsevner med både interne og eksterne parter
 • er opptatt av at kvaliteten på tjenestene skal være god

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til overlege Stephan Sudkamp, tlf.: 97975929 eller direktør Turid E. Tjora, tlf. 95 18 40 30.


Skriftlig søknad med CV sendes:

direktor@tasta-sykehjem.no innen 28.12.2020
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Tasta sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Stephan Sudkamp
Tittel: overlege
Telefon: 97975929
E-post: stephan.sudkamp@stavanger.kommune.no
Navn: Turid E. Tjora
Tittel: direktør
Telefon: 95184030
E-post: direktor@tasta-sykehjem.no
Søknad
Søknad merkes: sykehjemslege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Tasta sykehjem
Prestv.14
4025 STAVANGER