Kort om arbeidsgiver
Hvaler kommune har nå ledig en spennende og viktig nøkkelstilling for deg som ønsker å være lege i Hvaler kommune. Vi ser frem til din søknad.

Hvaler kommune er en øykommune med over 830 øyer, og i tillegg holmer og skjær, med fastboende sentrert til 7 av øyene. Her er det gode muligheter til å utforske sjøliv- og aktiviteter, så vel som flotte turområder langs kyststier og skogs-/landbruksområder. Det er kort vei til Østfoldbyene Fredrikstad og Sarpsborg, og busser direkte til Oslo. Vi har gode barnehagetilbud med stort fokus på nærheten til naturen. Skolene er i utvikling og nærmer seg sammenslåing til en ny moderne skole.

Det er mange muligheter til å engasjere seg i ulike organiserte fritidsaktiviteter. 

Velkommen til Hvaler


Arbeidsoppgaver
Stillingen inneholder oppgaver og ansvar som kommuneoverlege i tillegg til oppgaver som lege ved Dypedalsåsen bo- og behandlingsenter (sykehjemmet) og helsestasjon.
Hvaler kommune har pr tiden 1 årsverk som kommuneoverlege/lege og i tillegg 3 fastleger og en Lis1 lege (lege i spesialisering). Vi har et flott sykehjem som nylig er rehabilitert og utvidet til 36 sykehjemsplasser. Sykehjemmet er et av kommunens store stoltheter med langtidsplasser, korttidsplasser og plasser for skjermet enhet. Korttidsplassene benyttes også til rehabilitering. Det er tilknyttet fagpersonell som fysio- og ergoterapeuter til sykehjemmet. 
Hvaler kommune har i 2020 etablert en ny enhet for friskliv, læring og mestring. Vår nye kommuneoverlege vil være en viktig ressurs med utvikling av den nye tjenesteenheten. Forebyggende arbeid skal prioriteres, og dette vil kreve endring av fokus til mer forebygging og tverrfaglig arbeid for våre medarbeidere.

Hvaler kommune har stort fokus på innovative tjenester og velferdsteknologi. Det forutsettes at vår nye lege ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk for hvordan morgendagens tjenester skal formes.

Kommuneoverlegen/legen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre faggrupper i kommunen som samfunnsutvikling, areal, plan og byggesak, psykiatri, NAV og oppvekst. Fredrikstad og Hvaler kommune har formalisert samarbeid innenfor miljørettet helsevern og smittevern, legevakt og for tiden også med koronasenter i Fredrikstad.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege med relevant spesialistgodkjenning.
 • Gjerne interesse for og/eller erfaring/utdanning innen geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og/eller samfunnsmedisin.
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Særskilt relevant erfaring og/eller kompetanse kan oppveie for kravet til spesialistgodkjenning. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.   
 • Helhetstenkende og utviklende.
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet.
Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr
 • Spennende 100 % stilling med varierte oppgaver og ansvar. Stillingen kan vurderes avtalt som deltidsstilling om ønskelig. 
 • Tilrettelegging for videreutdanning i tråd med kommunens interesser og behov. 
 • Flott arbeidsplass med fantastisk beliggenhet.
 • Ansettelse i henhold til kommunale vilkår.  
Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Kontaktpersoner
Navn: Amund Bjørke
Tittel: Kommunalsjef friskliv, læring og mestring
Telefon: +47 996 38 085
E-post: amub@hvaler.kommune.no
Navn: Therese Steen Johansen
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: +47 452 20 577
E-post: thrjoh@hvaler.kommune.no
Arbeidssted
Dypedalåsen og rådhuset
1684 VESTERØY