Ved Betanien hospital, Skien er det ledig fast 100% stilling som avdelingsoverlege ved øyeavdelingen med tiltredelse etter avtale.
 
Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og oftalmologi.
 
Øyeavdelingen har egen operasjonsavdeling med 2 operasjonsstuer og 1 skiftestue. I tillegg har avdelingen egen poliklinikk og disponere 3 senger ved sykehusets sengepost. Avdelingen har egen sekretær og koordineringsfunksjon.
 
Øyeavdelingen utfører på vegne av Helse Sør-Øst «sørge for ansvaret» innen øyefaget i Telemark og har ca. 14.000 polikliniske konsultasjoner i året og ca. 200 innleggelser. Avdelingen har etablert et nært og godt samarbeide med avtalespesialistene.
 
Arbeidsoppgaver:
Planlegge avdelingens virksomhet basert på sykehusets strategi og den faglige utviklingen. Sikre god pasientbehandling og effektive pasientforløp. Personalansvar for 13 årsverk og inngår i sykehusets lederteam.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og spesialist i oftalmologi. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner, både innad og utad, vilje til initiativ og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, tlf.35900700.
 
Søknadsfrist 13.01.21
 
Søknad sendes til:

Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktperson
Navn: Nina Holst
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Arbeidssted
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6
3722 SKIEN