Ved Betanien hospital, Skien er det ledig fast 100% stilling som overlege i anestesiologi fra 01.08.21. Stillingen kan eventuelt fordeles på 2 spesialister etter en avtalt stillingsprosent.
 
Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og oftalmologi.
 
Sykehuset har en sengepost og ortopedisk avdeling disponere 10 senger, 4 postoperative senger, 3 plasser for dagkirurgi, egen moderne utstyrt operasjonsavdeling med 2 operasjonsstuer og har egen kontortjeneste.
 
Anestesilegen dekker også øyeavdelingens behov for anestesi.
 
Arbeidsoppgaver:
Klinisk pasientrettet arbeid ved operasjonsavdelingen/ postoperativ og deltagelse i smertebehandling, seleksjon og klarering av pasienter. Legen blir faglig ansvarlig for anestesifaget på sykehuset.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og spesialist i anestesiologi. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner, både innad og utad, vilje til initiativ og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Knut Forberg, tlf.35900700.
 
Søknadsfrist 13.01.21
 
Søknad sendes til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktperson
Navn: Knut Forberg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospita
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Arbeidssted
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6
3722 SKIEN