Kort om arbeidsgiver
Åsnes legesenter er lokalisert i ett nytt og fremtidsrettet legesenter sentralt på Flisa. Legesenteret ble tatt i bruk i januar 2020 og byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift. Alle legene i kommunen arbeider ved legesenteret som er kommunalt drevet. Kommunen har avtaler med privatpraktiserende leger og har fast ansatte leger. Hjelpepersonellet er kommunalt ansatt. 

Totalt arbeider det åtte fastleger, en turnuslege, samt åtte fast ansatte helsesekretærer ved senteret. Alle legene benytter Infodoc som journalsystem. Nå er det ledig en stilling som fastlege. Fastlegehjemmelen har for tiden en listestørrelse på 1100 pasienter. Infodoc brukes som journalsystem. Til legehjemmelen er det tillagt deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert i Elverum. Alle fastlegene i kommunen deltar i organisert øyeblikkelig hjelp-ordning på dagtid.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Du må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Fullført turnus eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell som gir tilgang til å praktisere som fastlege
 • Refusjonsrett fra HELFO
 • Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
 • Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsetting
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Det er viktig for oss at du er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Åsnes kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Brit Røst
Tittel: Sektorleder
Telefon: 93089435
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 6
2270 FLISA