Kort om arbeidsgiver
Hattfjelldal kommune har ledig en 100% stilling som fastlege for snarlig tiltredelse.

Generell informasjon:
 • Legekontoret har fellesliste med intern fastlege
 • Spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Godt utstyrt legekontor med bla. spirometri, 24 timers BT måling, holter, ultralyd mv.
 • Win-med journalsystem
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stabile helsesekretærer og sykepleier med høy kompetanse
 • I enhet for helsetjenester arbeider også helsesøster, jordmor, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent.
 • Kontoret har LIS 1 leger og tar imot legestudenter stadium III
 • Kommuneoverlegen har godkjent veiledningskompetanse for spesialitet i allmennmedisin
 • Interkommunalt vaktsamarbeid med nabokommunen Grane
 • Ambulanse er stasjonert i kommunen
Arbeidsoppgaver:
 • Kurativ virksomhet
 • Tilsynslege på sykehjemmet
 • Stedfortreder til kommuneoverlegen
 • Pålagt deltagelse i legevakt
 • Delta i veiledning av turnusleger og studenter
Kvalifikasjoner:
Vi søker en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin
 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS 1
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode kunnskaper i norsk alternativt skandinaviske språk, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeide
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner
Vi tilbyr:
 • Fast lønn etter avtale
 • 2 ekstra uker betalt fritid pr. år
 • Takst 15 x 2
 • Næringsdrivende under vakt
 • Pensjonsordning i KLP
 • Spesialistutdanning innen allmennmedisin
 • Behjelpelig med bolig
Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.
 
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no. For mer informasjon om enhet for helsetjenester, se her
 
Søknadsfrist 06.01.2021

Søknad med cv sendes enten elektronisk via våre hjemmesider eller pr. post til:
Hattfjelldal kommune
O.T. Olsens vei 3a
8690 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hattfjelldal kommune
Kontaktperson
Navn: Britt Blaunfeldt Petersen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 75 18 48 70
E-post: britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
Søknad
Søknad sendes: Hattfjelldal kommune
O.T. Olsens vei 3a
8690 HATTFJELLDAL

Arbeidssted