Kort om arbeidsgiver

Barneseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av fire enheter; enhet A, enhet B, enhet Front og Nevropsykiatrisk enhet. Det drives tverrfaglig utredening og integrativ behandling i en arenafleksibel modell. Barn i alderen 4-14 år henvises fra respektive poliklinikker i vårt opptaksområde. Barn som henvises til enhet A og B har gjerne komplekse og fastlåste vansker, som går utover deres funksjon på flere områder. Barneseksjonen samarbeider med en behandlingsstøttende institusjonsskole, Nordre Aker skole avd. Nydalen.

Enhet A søker nå etter en engasjert overlege til en fast stilling. 

Enhet A har døgnrammer, fem dager i uken, med mulighet for familieinnleggelser i kortere eller lengre perioder. Det jobbes etter en arenafleksibel modell, og legges stor vekt på moderne, tverrfaglig og evidensbasert behandling. Innen våre rammer har vi mulighet til å jobbe intensivt med barn og deres familier, benytte et bredt spekter av faglige ferdigheter, med god anledning til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendig.  Det settes sammen et tverrfaglig team rundt hvert barn, som jobber helhetlig med utgangspunkt i en biopsykososial forståelsesmodell. Sentrale behandlingselementer er miljøterapi, familieperspektiv og systemarbeid, i tillegg til arbeidet med barnets individuelle vansker. Enhet A har fokus på å holde en høy faglig standard med kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi samarbeider tett med 1. og 2. linjetjenesten og på tvers av vår egen seksjon og avdeling.

Om du synes dette høres spennende ut, gleder vi oss til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utredning og behandling av barn med komplekse vansker og deres familie
 • Overordnet medisinsk ansvar, i samarbeid med andre overleger i seksjonen 
 • Ledelse av tverrfaglig team, i samarbeid med koordinerende miljøterapeut 
 • Samarbeid med instanser i første- og andrelinjetjenesten
 • Faglig ansvarlig for vedtak iht gjeldende lovverk. Oppfølging av saker inn til kontrollkommisjonen, i samarbeid med psykologspesialist.
 • Veiledning av LIS 
 • Sentral rolle i enhetens og seksjonens fagutvikling og kvalitetssikring
 • Deltagelse i avdelingens rullerende vaktordning (10-delt ordning med hjemmevakt).

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri, fortrinnsvis barne- og ungdomspsykiatri. Leger som er nær godkjent spesialitet, vil bli vurdert.  

Personlige egenskaper

 • Har et stort terapeutisk register  
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Er tilpasningsdyktig og kreativ i måten du jobber på
 • Evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Er engasjert, og litt fagnerd
 • Er trygg i deg selv og samtidig lærende og ydmyk  

Vi tilbyr

 • En variert og mangefasettert stilling med gode muligheter til selv å forme sin rolle 
 • Spennende faglige utfordringer
 • Stor grad av fleksibilitet og autonomi
 • Rom for faglig utvikling og fordypning
 • Engasjerte og omsorgsfulle kollegaer
 • Et lekent arbeidsmiljø  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Gøril Westborg Smiseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93452273
E-post: goril.westborg.smiseth@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen
Gjerdrums vei
0984 Oslo