Kort om arbeidsgiver
Helsehuset søker lege i 100% midlertidig stilling til Medisinsk Service avdeling. Stillingen har ett års varighet med ønsket oppstart fra 1. februar 2021.

Stillingen innebærer jobb på dagtid. Ved behov må man påberegne å jobbe i vaktarbeid. Du vil få muligheten til å jobbe ved alle avdelinger på Helsehuset.

Legetjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene i forløpene. Du må derfor regne med å delta i tverrfaglige behandlingsteam, samt bidra med medisinsk behandling på alle avdelingene slik at pasienten behandles helhetlig.

Det er 7 faste legestillinger på Helsehuset, og legene våre jobber i en vaktordning som inkluderer både aktiv tid og beredskapstid. Medisinsk Service består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom og ledes av avdelingsleder. Avdelingen har til sammen 17 årsverk.

Helsehuset skal tilstrebe å skape en kultur for læring, forbedring og kontinuerlig utvikling både innen tjenestetilbud og mellom Helsehusets ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere utenfor organisasjonen.

Du kan lese mer om Helsehuset her.

Sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis
 • Bidra til tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Samarbeid og formidling av kontakt med ulike hjelpeinstanser før og etter innleggelse
 • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter
 • Påberegne vaktarbeid ved behov
 • Dokumentasjon av helsehjelp
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis bakgrunn fra allmennmedisin med bred klinisk erfaring. Lege med annen erfaring vil også kunne bli vurdert
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen pasientgruppen
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og formidling
Personlige egenskaper
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker, på ulike nivå i og utenfor organisasjonen
 • Du klarer å håndtere flere ulike type arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt
 • Du er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.
Annet:
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller vedlegges søknad
 • Oppgi minst to referanser
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktperson
Navn: Tone Simonsen Jensen
Tittel: Konst. enhetsleder
Telefon: 91 24 78 07
E-post: tone.s.jensen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Hansine Hansensvei 90
9019 TROMSØ