Kort om arbeidsgiver

Onkologisk avdeling Ahus, har ledig overlegestilling (fast og vikariat).  

I 2021 etablerer vi onkologiske senger i Nordbyhagen og vi ønsker derfor å forsterke vårt team. De første pasienter tas imot fra 01.10.21, og i den forbindelse skal vi ansette nye kollegaer i løpet av sommer 2021.

Vi er organisert som en avdeling i medisinsk divisjon. Som overlege kollega hos oss blir du en del av teamet vårt som da vil bestå av 18 overlegestillinger samt 7,5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.

Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. Når sengeområdet åpnes etableres det vaktordning med deltagelse av overlegene.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. 

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk og på sengeområde.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Veiledning og supervisjon av LIS. 
 • Undervisningsoppgaver.
 • Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
  • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
  • God skriftlig dokumentasjonsevne.  
  • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.   
  • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

  Personlige egenskaper

  • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
  • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
  • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
  • Fleksibel og løsningsorientert.
  • Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
  • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
  • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.    

  Vi tilbyr

  • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
  • En onkologisk avdeling i utvikling mot å bli kreftsenter.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Trivelig arbeidsmiljø.
  • Høyt faglig nivå. 
  • Mulighet for deltagelse i forskning.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Kontaktperson
  Navn: Stephanie Beate Geisler
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 48045098
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  ONK, Akershus universitetssykehus HF
  Sykehuset 25
  1478 Lørenskog
  Søk på stillingen