Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.

Her er det totalt 76 sengeplasser, fordelt på
? 5 lindrende senger
? 21 rehabiliteringssenger
? 32 korttids-senger
? 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
? 9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)

Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.

6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et vaktteam med leger, med vaktordning i GAT. Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning. Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin.

Da noen av våre gode kollegaer skal ut på nye oppdrag fra februar, søker vi etter engasjerte og fleksible leger, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Leder
Telefon: 95802712
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Arbeidssted
Skien Helsehus
Ulefossveien 51
3730 SKIEN