En av våre fastleger forbereder overgang til pensjonisttilværelse og må overlate sin fastlegehjemmel til yngre krefter. Hjemmelsinnehaver er selvstendig næringsdrivende med en listelengde er 1620 pasienter.
Ledig fra 01.09.2021.
Hjemmelen i dag knyttet til Solvang legekontor, gruppepraksis med to fastleger, begge spesialister i allmennmedisin, og tre helsesekretærer. Fagsystem er SystemX m/skyløsning. Gode laboratoriefasiliteter,
universell tilrettelegging.
Legesenteret er lokalisert øst for sentrum i funksjonelle lokaler med gode parkeringsmuligheter, gode bussforbindelser og kort avstand til sykehus.

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og må ha gjennomført LIS1
  • Ønskelig med påbegynt LIS3, allmennmedisin
  • Må ha ordinært førerkort for bil
  • Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
  • Må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Gyldig politiattest ikke eldre enn tre måneder

Arbeidsoppgaver:
  • Spennende og varierte fastlegeoppgaver i en kommune med et dyktig og kompetent fastlegefelleskap
  • Deltagelse i vaktordning ved interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling som tilsynslege ved sykehjem eller helsestasjon inntil 7,5 t/uke

Forøvrig vises det til vilkår og regler for fastlegehjemler som fremgår i ASA 4310.

Søknadsfrist: 04.01.2021

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester merkes 20/40516 og sendes post@haugesund.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Navn: Elen-Martha Hovig
Tittel: Hjemmelsinnehaver
E-post: elen.marta.hovig@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: 20/40516
Send søknad på mail
Arbeidssted
Espevikvegen 18
5521 HAUGESUND