Kort om arbeidsgiver

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) gir
behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, døve og døvblinde
barn, unge og voksne fra hele landet. Nå skal målgruppen utvides til også å
omfatte synshemmede personer. Et team med fire fagstillinger skal starte arbeidet for å gi synshemmede et bedre tilbud i psykisk helsevern. Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig
tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen.  NBHP er en
seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.

NBHP har rundt 30 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten,
Voksenenheten og Kompetanseenheten. Denne stillingen skal være en del av den
eksisterende Voksenenheten og samtidig inngå i det nye teamet som skal ha et
spesielt ansvar for synshemmede.

Overlegestillingen får en sentral rolle i oppbyggingen av det nye tilbudet.
Synshemmede har i dag et for dårlig tilbud i psykisk helsevern. Det skal
vi gjøre noe med!

 Ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å danne et nytt team med hovedansvar for synshemmede med psykisk lidelse
 • Bidra i det allerede etablerte fagmiljøet som jobber med hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse
 • Utredning av psykiske lidelser
 • Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Flere av pasientene vil, i tillegg til synstap, ha kompliserte og sammensatte tilstander som utfordrer tradisjonell utredning og behandling
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Medikamentell behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
 • Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
 • Samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri. Lege med kort tid igjen til spesialisering og andre spesialiteter kan komme i betraktning.
 • Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
 • Ønskelig med tegnspråkkompetanse
 • Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
 • Ønskelig med erfaring med målgruppene 

Personlige egenskaper

 • Utholdenhet og evne til nyskapende aktivitet
 • Engasjement og interesse for feltet
 • Gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å få kontakt med mennesker 
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Nasjonalt nybrottsarbeid
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid - individuelt og i gruppe
 • Deltagelse i tverrfaglige nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
 • Overlegegruppe med seks spesialister
 • Tegnspråkopplæring
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid, fagutvikling og deltakelse i relevante forskningsprosjekter
 • 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år
 • Stillingen er uten vaktordning 
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Bang Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95709684
Arbeidssted
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Voksenenheten
Ullevål sykeshus
0450 Oslo