Kort om arbeidsgiver
Løten Legesenter er en godt innarbeidet og veldrevet praksis som pr i dag har fire fastleger, en turnuslege og tre kommunalt ansatte helsesekretærer. 
Vi bruker CGM-journalsystem. Løten legesenter holder til i hyggelige lokaler i Stasjonsvegen 13 (2. etasje) i samme bygg som Bristol legesenter med fire legehjemler og fire helsesekretærer. Det jobbes konkret med etablering av nye lokaler. Legetjenesten i Løten kjennetegnes av høy faglig standard, god kontinuitet gjennom mange år og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege i åpen uselektert praksis med listelengde på 900 pasienter
 • Iht. Rammeavtalen kan fastleger pålegges offentlig legearbeid 7,5 timer per uke
 • Det er plikt og rett til deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert i Hamar
 • Det forutsettes at den som går inn i fastlegehjemmelen inngår en kollegial samarbeidsavtale med øvrige leger, og at det oppnås enighet om betingelsene ved tilsetting
 • Ansettelsen av den nye legen vil skje i samarbeid med legene ved Løten legesenter

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en lege med norsk autorisasjon.

Personlige egenskaper

 • Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kolleger ved legesenteret vektlegges i særlig grad.
 • Ved tilsetting må tuberkulinattest, MRSA-skjema og gyldig politiattest i hht Helsepersonelloven § 20 a fremlegges.

Vi tilbyr

 • Faglig fellesskap med høy faglig kompetanse
 • Veiledning av LIS-lege 


Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknaden skal sendes elektronisk via Webcruiter.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Løten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Arne Jørstad
Tittel: kommunalsjef Velferd
Telefon: 934 32 079
Navn: Sture Wold
Tittel: lege
Telefon: 906 91 024
Arbeidssted
Velferd, Løten kommune
Stasjonsvegen 13
2340 Løten