Kort om arbeidsgiver
Vi søker sykehjemslege i 100 % stilling.

Vi ønsker deg som synes det er spennende å jobbe med eldre mennesker, og som er opptatt av å skape omsorg, trygghet og trivsel. Hos oss får du jobbe i tett samarbeid med en velfungerende pleietjeneste, hvor respekt og toleranse for beboere, pårørende og kollegaer står høyt. Du har kontor ved Buen helse- og omsorgssenter i Melhus sentrum, men får variasjon og deltakelse i et dynamisk miljø gjennom å tjenestegjøre ved alle sykehjemmene i kommunen (Buen sykehjem, Horg sykehjem og Hølonda sykehjem).

Melhus kommune er inne i en spennende utviklingsfae inne helse- og omsorg, og sykehjemslegen har en viktig rolle i utviklingsarbeidet. Kommunens sykehjemstjenester er i stadig utvikling i takt med et økende behov for tjenestene og mer omfattende pasientgrupper. For å imøtekomme disse utfordringene arbeider vi nå bl.a. med en modell for utvidelse av ressursen til sykehjemslege, og en mer samlet legetjeneste i kommunen. Du vil bli en viktig samarbeidspart i dette utviklingsarbeidet.

Sykehjemslegen arbeider ordinær dagtid, 37,5 t/uke. Stillingen har ingen vakttjeneste.

Du vil ha ansvar for den medisinske oppfølgingen av beboere i sykehjem og pasienter i korttidsavdeling. Vi har i dag 87 plasser for langtidsopphold i sykehjem og 16 (18) plasser for korttidsopphold. I langtidsavdelingene jobber vi målrettet for å gi et best mulig tilbud til de som trenger tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. Korttidsavdelingen er under stadig utvikling, og vi jobber systematisk i samarbeid med pasienter og pårørende, sykehus og andre faggrupper. Avdelingen skal gi et målrettet og tidsavgrenset tilbud om utredning, behandling og rehabilitering til hjemmeboende eldre.

Arbeidsoppgaver
Medisinskfaglig ansvar for utredning, behandling og rehabilitering av beboere/pasienter i sykehjem
Medisinsk rådgiver for enhetsleder, avdelingsledere og øvrige helsepersonell i sykehjemmene
Stedfortrederfunksjon for kommuneoverlege ved dennes fravær
Andre oppgaver kan påløpe stillingen

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Godkjent LIS1 foretrekkes
Spesialist i allmennmedisin foretrekkes
God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper
Fleksibel og løsningsorientert
Målrettet, strukturert og ansvarsbevisst
Gode evner ift tverrfaglig samarbeid og jobbe i team
Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Personlige egenskaper som er viktig i stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Et kreativt arbeidsmiljø med kultur for læring og fornyelse
Kultur for faglig oppdatering  
Et godt faglig interkommunalt samarbeid 
Lønn etteravtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Melhus kommune
Lenavegen 91
7224 MELHUS