Kort om arbeidsgiver
Den aktuelle praksisen er lokalisert ved legene Blystad og Rasting som har lokaler sentralt i Tønsberg. Den ligger i tredje etasje i et modernisert bygg med flere helserelaterte aktiviteter. Det er tre innredede legekontor med tilsammen 3600 pasienter tilhørende hele legekontoret.

Det benyttes Cgm journalsystem og kontoret har et godt utrustet og velfungerende laboratorium. Det er egen skiftestue. Ved kontoret er det ansatt to erfarne legesekretærer. 

Stilllingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har relativt lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Fastlegehjemmel ved Legene Blystad og Rasting
Kontaktpersoner
Navn: Ole Henrik Krat Bjørkholt
Telefon: +47 90870725
Navn: Pål Rasting
Telefon: +47 99153000
Arbeidssted
Ledig hjemmel sentralt i Tønsberg
Bulls gate 2b
3110 TØNSBERG