Legestilling Holmestrand kommune.
 
Hjemmel som fastlege, tillagt 40% tilsynslege ved sykehjem.
 
Holmestrand kommune har ca. 25000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Vi har en god plassering med nærhet til naturområder. Både for turer, ski og kystlinje. Vi er nær storbyer og flyplass, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog og motorvei. Vi har godt utbygde offentlige tjenester, også innen helse- og omsorg.
 
Det er ledig ny fastlegehjemmel (0-liste) i Holmestrand kommune. Hjemmelen er tilknyttet Sentrum legeservice med oppstart 1. mars 2021. Legekontoret består av 3 fastleger og dyktige og erfarne helsesekretærer. Senteret er velutstyrt med blant annet akutt utstyr, 24 timers BT, EKG, spirometri og laboratorium med celleteller. CGM journal benyttes som EPJ-system. NHN er tilknyttet.
Som en del av fastlegeavtalen er det tillagt offentlig legearbeid som tilsynslege ved kommunes sykehjem 2 dager ukentlig.
 
Det forutsettes at vilkår for etablering/drift avtales med fastlegene i Sentrum legeservice. Det må påregnes et innskudd til det legesenteret fastlegen etablerer praksis i.
 
Hjemmelen er tillagt stilling som tilsynslege ved våre sykehjem. En av de andre legene i praksisen har også slik stilling.
 
Det er vaktplikt ved Tønsberg Legevakt for kommunens fastleger, per dagsdato cirka 2-3 vakter per måned.
 
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.
 
Kvalifikasjoner for stillingen/hjemmelen
Søkere må ha norsk autorisasjon og norskkunnskaper på høyt nivå. Det forutsettes at søker som ikke er spesialist allmennmedisin gjennomfører denne spesialiseringen. I hht. kommunes plan vil vi bidra aktivt til både spesialistutdanning og resertifisering av spesialitet.
 
For mer informasjon om stillingen og legesenteret tas kontakt med;
Virksomhetsleder Unn Klausen Dinga tlf 47642789 e-post unn.klausen.dinga@holmestrand.kommune.no
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke tlf 330 64300
e-post ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no eller
Fastlege Geir Dunseth tlf 91544073, e-post geirduns@online.no
Søknad sendes Holmestrand kommune ved kommuneoverlege Ole Johan Bakke, Langgt. 45, 3080 Holmestrand.
 
Søknadsfrist: 3 uker etter utlysning
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Dunseth
Tittel: Fastlege
Telefon: 91544073
E-post: geirduns@online.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064315, 97680358
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Navn: Unn Klausen Dinga
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47642789
E-post: unn.klausen.dinga@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Sentrum Legeservice
Havnegaten 7
3080 HOLMESTRAND