Kort om arbeidsgiver
I over 50 år har Løkkegården Legekontor vært et veldrevet, velutstyrt og stabilt legekontor. Legekontoret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Kontoret ligger i Ski sentrum med gangavstand til togstasjonen og et steinkast unna Ski Storsenter. 

Nå har vi ledig følgende:
 • En etablert veldrevet fastlegehjemmel med ansvar for 1800 listepasienter ledig for overdragelse etter avtale. 
 • En ny nullhjemmel opprettet ved legekontoret og klar for tildeling.
Legekontoret har lyse og trivelige lokaler med god plass til 4 fastlegehjemler og en lungesykepleier. Lokalene er funksjonelle og inneholder i tillegg stor lab og skadestue, samt EKG rom. Laboratoriet er godt utstyrt med bl.a. EKG og spirometri, 24T BT måling og skadestue for småkirurgi.

Legekontoret benytter Pasientsky journalsystem, er tilkoblet Norsk Helsenett, og har velutviklet kommunikasjon med samarbeidspartnere. Betalingstjenester leveres av Melin Medical. 
Ny Follobane med ny Ski stasjon vil med kort reisevei til Oslo øke oppmerksomheten på Ski sentrum.
Området er under stadig ekspansjon og opplever økende press fra tilreisende. Antall innflyttere øker i  flere store vedtatte sentrumsnære utbyggingsområder.

Du kan lese mer om Løkkegården legesenter her: http://lokkegardenlegesenter.no/

Etablert fastlegehjemmel klar for overdragelse:
En av våre kollegaer går av med pensjon etter 46 år i samme praksis i august 2020.
Fastlegehjemmelen er for tiden oppført med ansvar for 1800 listepasienter.
Hjemmelen blir ledig for overdragelse etter nærmere avtale.

Nyetablering av fastlegehjemmel - nullhjemmel:
Kontoret tilføres en ny null hjemmel som del av et makeskifte etter at en av kontorets andre fastlegehjemler nylig skiftet adresse til annet legefellesskap.
Kommunen antar at denne nullhjemmelen med sin sentrale beliggenhet vil rekruttere nødvendige listepasienter.

Denne delen av kommunen har kun et fåtall fastlegehjemler med ledighet i listene, og mange av fastlegelistene i sentrum har ansvar for over gjennomsnittet antall pasienter.
Helfo garanterer for tiden for et minste driftstilskudd som ikke er mindre enn pro capita tilskuddet for en liste med 500 pasienter. Denne garanti ytes i inntil  to år fra oppstart.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege.
 • Det er for tiden ingen kommunale oppgaver knyttet til legehjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
Det er ønskelig med kjennskap til nærområdet, erfaring innen arbeidsmedisin/psykisk lidelser og gode datakunnskaper.

Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
 • Flytende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Gode samarbeidsevner
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet

Betingelser
Betingelser for henholdsvis overdragelse og nyetablering av praksis må avtales med øvrige kolleger i tråd med sentrale forskrifter og avtaler. 
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshavere inngår internavtale og selskapsavtale med de andre 
legene før inntreden i gruppepraksisen. 

Nordre Follo kommune forutsetter at overdradd praksis videreføres og nullhjemmel etableres i Løkkegården legekontor.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Birger Løvland
Tittel: hjemmelsinnehaver
Telefon: 64 91 45 00
Navn: Mayuran Nagarajah
Tittel: daglig leder, Løkkegården Legekontor
Telefon: 99 31 96 59
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 92 60 53 57
Arbeidssted
Idrettsveien 5
1400 SKI
Mer om arbeidsgiver

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image