Kort om arbeidsgiver
MediCo Legesenter ligger sentralt i sentrum av Ski. I takt med befolkningsveksten i Nordre Follo Kommune og dermed økt behov for nye fastleger, utvider nå MediCo Legesenter med en nyopprettet fastlegeliste. Helfo bidrar med driftstilskudd tilsvarende 500 pasienter i to år fra oppstart. 

MediCo Legesenter er veldrevet og godt omtalt legekontor som i oktober 2020 har flyttet til helt nyoppussede lokaler i Åsenveien 10, kun 3 minutters gange fra Follobanen/togstasjon. Vi har et godt miljø, stabil bemanning og gode rutiner. Vi benytter Pasientsky, som er et web-basert journalsystem med integrasjon for videokonsultasjoner, e-konsultasjoner og telefoni. Vi har alt av vanlig utstyr på et legekontor; 2x 24t blodtrykksmåler, ekg, vanlige lab-prøver, spirometri og kryoterapi.

Les mer om Medico Legesenter her: https://medicohelsesenter.klinikk.pasientsky.no/no/#homeArbeidsoppgaver
 • Allmenn medisinske oppgaver som er tillagt fastlege.
 • Det er for tiden ingen kommunale oppgaver knyttet til legehjemmelen. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Mulighet for refusjoner fra Helfo (for de fleste søkere krever dette gjennomført LIS1/turnustjeneste)
 • Spesialist i allmennmedisin, eller godt i gang med spesialisering
Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital dokumentasjon.

Personlige egenskaper
 • Flytende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendige, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Meningsfylt arbeid og et godt faglig og sosialt miljø
 • Nye og fine lokaler med sentral beliggenhet.
 • Gode økonomiske betingelser  for overtakelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Latif Fahim
Tittel: Fastlege, MediCo Legesenter
Telefon: 97 01 12 46
Navn: Nadeem Asjid
Tittel: Fastlege, MediCo Legesenter
Telefon: 45 00 08 80
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 92 60 53 57
Arbeidssted
Åsenveien 10
1400 SKI
Mer om arbeidsgiver

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image