Kort om arbeidsgiver

Vi ønskjer å betre samhandlinga mellom Øyane DPS og kommunane og har etablert programmet Samskaping i Vest. Programmet inneheld fleire prosjekt der eit av desse er kombinerte stillingar mellom Øyane DPS og kommunane Askøy og Øygarden. Vi lyser no ut 50% fastlegeheimel i Øygarden kommune kombinert med 50% stilling som LIS3 ved Øyane DPS. Startdato etter nærare avtale.

Legane vil kunne starte spesialiseringsløp innanfor både allmennmedisin og psykiatri.

Øyane DPS er eit av tre DPS knytta til Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Vi er lokalisert på Straume om lag 15 minuttars køyring frå Bergen sentrum. Øyane DPS har sektoransvar for Askøy og Øygarden kommune med om lag 51 000 innbyggjarar over 18 år.

Legegruppa ved Øyane DPS består av 5 overlegar/konst. overlegar, 3 LIS 3 og LIS 1. Gruppa møtast ein time kvar veke til faglunsj. Arbeidsmiljøet i legegruppa og i seksjonane er gode og det er kort veg til både lineleiar og klinikkdirektør. Stillinga er knytt til allmennpsykiatrisk poliklinikk der vi i tillegg til sjølvstendig utgreiing og behandling samarbeider i tverrfaglege team og med ambulant akutteam (AAT). Øyane DPS ønskjer å vere førande i å prioritere fagutvikling gjennom kurs, konferansar og høve til fordjuping og vidareutdanning.

I Øygarden kommune vært fastlegeheimelen vere lokalisert ved Medicus helsesenter, som ligg sentralt på Straume. Legekontoret har i dag 5 fastlegar og ein LIS1 lege. Legesenteret nyttar Infodoc journalsystem og er oppdatert med det siste innan digital kommunikasjon. Sjå gjerne hjemmesiden www.medicushelsesenter.no 

Fastlegeheimlen vil vere ei nyetablerte liste med listetak på 600 pasientar. Lista vert drive som sjølvstendige næringsdrivande, og kommuna vil yte økonomisk bistand i etableringsfasen. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid knytta til avtaleverket for fastlegeordning
 • Utgreiing, fastsetjing av diagnose og behandling av tilviste polikliniske pasientar
 • Arbeid i tverrfagleg team og ambulant akutteam

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS1
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne og språkkunnskap

Særlige krav knytta til stillinga 
Ein gjer merksam på at det er krav om politiattest ved tilsetjing (Helsepersonelloven §18 og §20 a). Politiattest skal ikkje leggjast ved søknadspapira, men leggjast frem ved tilsetjing.

Personlege eigenskapar

 • Det vert lagt vekt på erfaring frå fastlegepraksis og frå psykiatrisk sjukehus
 • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og evne til samarbeid
 • Du er motivert, fleksibel, initiativrik, interessert og har respekt og engasjement for dine pasientar
 • Du er tilpassingsdyktig, løysingsorientert og taklar situasjonar med tryggleik, ro og fagleg haldning
 • Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Kommunane legg til rette for eit godt fagmiljø med jevnleg fagforum i regi av kommuneoverlegen
 • Rettleiingsordning vil verte etablert i samband med spesialisering både i allmennmedisin og psykiatri
 • Eit spennande og engasjert arbeidsmiljø med store faglege ambisjonar
 • Gode høve til personleg og fagleg utvikling
 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Vidareutdanning / Tilleggsutdanning utover oppnådd grad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Agnete Fossbakk
Tittel: Forskings- og fagutviklingsleiar/ Overlege
Telefon: 56326636
Navn: Stein Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege Øygarden
Telefon: 996 26 626
Navn: Liv Åse Dybdal
Tittel: Klinikkdirektør Øyane DPS
Telefon: 56326655
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helse Bergen
Blombakkane 75
5353 STRAUME