Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle  sykehuset frem mot innflytting i Nytt Drammen Sykehus i 2025.
Stillingen som fagsjef medisin er organisert i staben til sykehusledelsen ved Drammen sykehus og rapporterer til klinikkdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Mål og strategisk videreutvikling 
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Kartlegging av forbedringsområder innen klinisk virksomhet og avviksbehandling
 • Oppfølging av risikoområder innenfor pasientsikkerhetsarbeid og pasientadministrativ arbeid
 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Saksbehandling
 • Beredskap
 • Klinikkens kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og spesialistutdanning som er relevant for klinikken.
 • Klinisk erfaring og god kjennskap og forståelse knyttet til kjernedriften.
 • Saksbehandlingskompetanse og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer klinikkens ansvarsområde.
 • Erfaring med systematisk avvikshåndtering og forbedringsarbeid
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger 
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med å videreutvikle sykehuset frem mot innflytting i nytt Drammen sykehus i 2025  
 • Høykompetente og dyktige medarbeidere 
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement 
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland og varierte kulturtilbud 
 • Lønn etter avtale  
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Britt Elin Eidsvoll
Tittel: Direktør
Telefon: 91190468
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus
Dronninggata 28
3004 DRAMMEN