Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Virksomhet helse har ansvar for de medisinske tjenestene i kommunen og består av tre team; team kommunale legetjenester, team legevakt og team samfunnshelse. I virksomheten inngår kommunens legetjenester med fastlegeordningen, leger i spesialisering, legevakten, leger i sykehjem, helsehus og familiesentre samt kommuneoverlegene. I tillegg til kurativ virksomhet arbeider vi med helsefremming og forebygging innen psykisk helse og rusfeltet samt med kriminalforebygging. Demensteamet, Læring og mestringssenteret, vaksinasjonskontoret,
diabetespoliklinikken, fengselshelsetjenesten, miljørettet helsevern og smittevern inngår også i virksomheten.
 
Kommuneoverlegestillingen er organisert direkte under virksomhetsleder. Kommunen har fem kommuneoverleger.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske områder og den gir muligheter for deg som samfunnsmedisiner i et dynamisk samfunnsfaglig miljø.
Vi arbeider med forvaltning av fastlegeordningen, smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, folkehelse og er medisinskfaglig rådgivere for kommunens ledelse og virksomheter. Kommuneoverlegene arbeider som et team og samarbeider om de samfunnsmedisinske oppgavene. Sammen med virksomhetsleder tas strategiske beslutninger knyttet til virksomhetens utvikling og måloppnåelse.
 
Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påberegnes i spesielle beredskapssituasjoner, men dette kompenseres med avspasering og overtidsbetaling. På grunn av pandemien deler nå kommuneoverlegene på å være i beredskap.
 
Vi søker
En engasjert medarbeider som ønsker å jobbe med faglig spennende oppgaver i et godt fagmiljø. Du må ha et samfunnsperspektiv på helse og ønske om å tilrettelegge for godt tverrfaglig samarbeid og helsetjenester med høy kvalitet for befolkningen. Du har interesse for samfunnsmedisin og allmennmedisin.
 
Du må ha gode samarbeidsevner og kunne være en relasjonsbygger. Vi ønsker deg som arbeider målrettet og selvstendig, men samtidig er fleksibel. Videre må du evnen å ta strategiske beslutninger og å lede prosesser.
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi har et godt og stimulerende arbeidsmiljø og vi gleder oss til å få en ny samfunnsmedisiner med på laget!
 
Krav til kompetanse og utdanning
Søker må være lege med spesialitet eller under spesialisering i samfunnsmedisin, allmennmedisin eller tilsvarende.
Kjennskap til kommunehelsetjenesten og kommunal forvaltning er en fordel.
 
Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at du fullfører spesialiseringsløpet. Det er sendt inn søknad for å bli godkjent utdanningsinstitusjon innen samfunnsmedisin.
Det er krav til norsk autorisasjon og god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 
Vi tilbyr
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Fleksibel arbeidstidsordning.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Virksomhet helse
Kontaktperson
Navn: Tove Kolstad Skadsheim
Tittel: Konst. virksomhetsleder helse
Telefon: 970 09 047
E-post: tove-elisabeth-kolstad.skadsheim@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Sarpsborg rådhus
Glengsgata 38
1706 SARPSBORG