This is NTNU
På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere. 
Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen
Fakultetet for Medisin og helsevitenskap, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk har ledig stilling som stipendiat ved ultralydgruppen ved ISB. Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger.

Oppstart i stillingen er så snart som mulig, og senest innen utgangen av april 2021.

Stillingen blir tilknyttet prosjektet «Ultralyd for vurdering av hjertemuskelfibrose». Prosjektet har som målsetting å utvikle nye ultralydmetoder for kvantitering av hjertemuskelstivhet og –fibrose, i første rekke ved aortastenose, men også ved andre hjertesykdommer. Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med det teknologiske ultralydmiljøet ved ISB, og naturligvis også med det kliniske miljøet ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital. Prosjektet har allerede pågått i 3 år, og kandidaten kommer inn i et etablert forskningsmiljø. Arbeidet vil bestå i gjennomføring av kliniske studier av ny ultralydteknologi. Kandidaten vil også få erfaring med annen bildediagnostikk, i første rekke MR. Et av delprosjektene skal teste anvendelse av maskinlæring/kunstig intelligens for påvisning av fibrose. Arbeidet skal kvalifisere til en PhD-grad. Utenlandsopphold i en kortere periode kan være aktuelt.
Stillingen rapporterer til førsteamanuensis Brage Høyem Amundsen (hovedveileder og prosjektleder).

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre obligatorisk utdanningsprogram for PhD
 • Praktisk gjennomføring av kliniske studier
 • Presentere arbeidet ved nasjonale og internasjonale kongresser, samt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskravet er avlagt cand.med med fullført turnustjeneste.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Klinisk erfaring, inkludert kjennskap til ekkokardiografi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.
Vi tilbyr Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år i 100% stilling, evt. 6 år i 50% stilling.  
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-programmet innen medisin og helsevitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD studiet innen tre måneder.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for instituttet på daglig basis.

Om søknaden
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester/tjenestebevis vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Søknaden må i tillegg inneholde følgende: 
 • Vitnemål og diplom
 • Attester/tjenestebevis fra relevante arbeidsforhold
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuelle referanseuttalelser
NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til: Brage Høyem Amundsen, tlf. 72828012, e-post brage.hoyem.amundsen@stolav.no
Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til: HR-konsulent Julie Hoff, epost: julie.hoff@ntnu.no

Søknadsfrist: 16.12.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) har 260 ansatte og forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St.
Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger. ISB omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjerte-kar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
NTNU
Kontaktpersoner
Navn: Brage Høyem Amundsen
Telefon: 72828012
E-post: brage.hoyem.amundsen@stolav.no
Navn: Julie Hoff
Tittel: HR-konsulent
E-post: julie.hoff@ntnu.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)
Prinsesse Kristinas gt. 3
7491 TRONDHEIM