Kort om arbeidsgiver
Legeforeningen søker en engasjert, strategisk, klok og erfaren leder til en av de mest sentrale og ambisiøse aktørene i norsk arbeidsliv. Foreningen jobber for legenes felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, og generalsekretær skal lede sekretariatet slik at foreningen når sine mål. Den som ansettes må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver fra daglig drift av en stor politisk styrt organisasjon til løpende oppgaver som følge av endringer i politiske og samfunnsmessige rammevilkår. Legeforeningen er en kompleks organisasjon med om lag 90 foreningsledd. Generalsekretær er leder for et bredt sammensatt og høykompetent sekretariat.

Sentrale oppgaver vil være
 • Lede, organisere og utvikle sekretariatet hensiktsmessig og effektivt ut fra vedtatte mål og økonomiske rammer
 • Være bindeledd overfor og yte service og støtte til president, sentralstyre, foreningsledd, medlemmer og øvrige tillitsvalgte
 • Intern og ekstern informasjon, relasjonsbygging og annen kontaktskapende virksomhet
Ønsket bakgrunn og erfaring
 • Generalsekretær må være lege
 • God og relevant erfaring fra lederstilling/funksjon. Dokumenterte resultater som leder
 • God innsikt i organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling etc. Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser med dokumenterte resultater samt fra ledelse av ledergruppe/r
 • Gode forutsetninger for å forstå grensesnittet mellom politikk og administrasjon. God rolleforståelse
 • God erfaring fra administrative prosesser, økonomistyring/kontroll og personalledelse
 • Nok innsikt/erfaring for å forstå de økonomiske perspektiver knyttet til det omfattende ansvaret for økonomi og disponering av midler
 • Gode forutsetninger for å forstå politiske problemstillinger. God samfunnsforståelse/innsikt
 • Godt nettverk og bra kontaktflate hos aktuelle målgrupper
 • Det er en fordel med organisasjonserfaring og erfaring fra styrearbeid
 • Gjerne lederutdanning
Personlige relasjoner/lederstil
 • Visjonær og inspirerende «bakspiller» med et strategisk perspektiv og særlig god vurderingsevne
 • Tydelig, løsningsorientert og gjennomføringssterk
 • Analytisk, trives med komplekse problemstillinger
 • Trygg, tillitvekkende, robust, modig og med stor arbeidskapasitet
 • Samlende, god rolleforståelse, teamorientert og flink til å delegere - samt følge opp
 • Flink mellommenneskelig og som relasjonsbygger. God lytter, og flink til å kommunisere
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91 72 96 82. President Marit Hermansen kan også kontaktes på tlf. 91 64 12 39. Søknad sendes senest 17. januar 2021.

Søknad sendes via Headvisor.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver hos Headvisor
Telefon: 91 72 96 82
Navn: Marit Hermansen
Tittel: President
Telefon: 91 64 12 39
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legenes hus
Christiania Torv 5
0158 OSLO