• Listelengde: 1450
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Jeg søker etter vikar for min fastlegepraksis i bydel Frogner i 100% stilling fra og med 01.01.2021 i minst 9 måneder. Mulighet for forlengelse inntil 1 år. Listestørrelse på 1450 med friske og unde populasjon. Kjenneskap til Infodoc Plenario journalsystem er en fordel. I løpet av 2021 vil kontoret gå over til WebMed EPJ fra Fürst (opplæring vil selvsagt gis ved overgangen).
Det er ingen kommunale bistillinger tilknyttet til min hjemmel og man jobber 5 kurative dager i uken. Vikaren må overta vakter ved Oslo kommunale legevakten (ca 1 vakt i måneden).

Vikaren må ha rett til refusjon fra HELFO og ha erfaring fra allmennmedisin/fastlegepraksis.

Søknad og CV bes sendes til kambiz.persley@gmail.com
Ved spørsmål ring Kambiz Persley på telefon 94239393
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kambiz Persley
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 94239393
E-post: kambiz.persley@gmail.com
Arbeidssted
Oslo Helse
Hegdehaugsveien 36
0352 OSLO