Kort om arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune har i dag 4 legestillinger som alle er kommunale. En av disse, fast stilling i 100 %, blir nå ledig. Til den søker vi deg som vil være med å videreutvikle vår legetjeneste i nært samarbeid med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester for å i sammen gi gode og trygge tjenester til våre innbyggere.
 
Evje Legesenter bestå av 4 legestillinger, LIS1 lege og dyktig hjelpepersonell. Senteret er moderne, helt nyoppussede lokaler, er oppdatert mht lab og medisinsk utstyr. Vi er tilknyttet Norsk Helsenett, bruker InfoDoc Plenario journalsystem, har betalingsautomat, nytt mobilt telefonsystem med bla. køordning og statistikkmuligheter og henvendelsesmulighet via hjemmeside.
 
Med stillingen følger deltakelse i legevakt, for tiden i samarbeid med Bygland og Arendal kommune,
kommunal organisert øyeblikkelig hjelp, veiledningsoppgaver og nødvendig deltakelse i offentlig legearbeid ved eksempelvis helsestasjon, pleiehjem og/ eller Evje fengsel.
Nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten, med nabokommuner og bedrifter/ institusjoner med særskilt behov for helseoppfølging er også en viktig del av vår legetjeneste.
I disse dager pågår spennende utredning om enda nærere samarbeid om legetjenester med nabokommunen Bygland. Det kan medføre nødvendige organisatoriske tilpasninger.
 
Stillingen vil for tiden ha en listelengde på opp til 1 000 pasienter.
 
Kvalifikasjoner
Du må ha norsk autorisasjon og gjerne være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til det. Ved behov vil det kunne legges til rette for slik spesialisering. Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet med evne til samarbeid og kommunikasjon er vesentlig og vil vektlegges. I tillegg må den som ansettes beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.
Det er krav om førerkort klasse B og godkjent politiattest i tråd med Helsepersonelloven.
  
Annet
Stillingene er kommunal og medfører ingen driftsutgifter eller arbeidsgiveransvar. Det er gode lønnsbetingelser med fastlønn og medlemskap i god tjenestepensjonsordning. Individuell avtale inngås med kommunen og vil følge sentrale avtaleverk om legeordning. Avtaler ellers med kommunen gjøres på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lov og sentralt avtaleverk.

Slik søker du:
Vi benytter rekrutteringsløsningen WebCruiter, og behandler kun søknader registrert i denne. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas først med til intervju.
Vi praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger hvilket innebærer at det må begrunnes særskilt dersom det ønskes unntak for offentlighet. 
 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Evje og Hornnes kommune
Evje legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Olav Syrtveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 900 63 774
E-post: sigmund.olav.syrtveit@e.h.kommune.no
Navn: Åsulv Horverak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 419 29 300
E-post: asulv.horverak@bygland.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Evje legesenter
Ljosheimvegen 5
4735 EVJE