Kort om arbeidsgiver
Tromsø kommune ved Enhet for helsetjenester har ansvaret for fastlegeordningen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 77 fastleger. Nå er det ledig en fastlegehjemmel ved et av vårt private legekontor som selvstendig næringsdrivende ved Tromsdalen Legesenter. Oppstart etter avtale. 

Tromsdalen Legesenter er et veletablert legekontor beliggende i Tromsdalen. Legekontoret er organisert som et kontorfellesskap. Kontoret har for tiden 6 fastleger, 4 helsesekretærer og 1 sykepleier/jordmor. Journalsystem er for tiden CGM Allmen journalsystem med tilknytning til Pasientsky.

Den ledig hjemmelen har et listetak på 1200 pasienter. Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.


Kvalifikasjoner
Formelle krav:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Godkjent allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin (evt. ønsker å starte i spesialisering innen allmennmedisin). 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper, nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Det er ønskelig at du har:
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.            

Personlige egenskaper
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, reglementer og avtaler.
 • Tilskudd ved spesialisering innen allmennmedisin i tråd med Helsedirektoratets utlysninger av midler.
Annet 
 • Tildeling skjer i henhold til gjeldende forskrift og avtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Det stilles krav om politiattest, jfr. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktperson for flere opplysninger.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.             
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Navn: Morten Høyer
Tittel: Fastlege Tromsdalen Legesenter
Telefon: 908 69 234
Arbeidssted
Tromsdalen Legesenter
Solstrandvegen 19
9020 TROMSDALEN