Kort om arbeidsgiver
Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med psykiater, LIS, psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleier. Poliklinikken består av allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutt-team (AAT) som behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling. Poliklinikken har både individuell- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle pasienter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen i samarbeid med andre overleger i poliklinikken
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Inngå i DPSets egne bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Bidra med fagutvikling og administrativt arbeid
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner

Spesialist, eller LIS i avsluttende fase av spesialiseringsløp i psykiatri

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Kunne arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjement for fagfeltet
 • Opptatt av bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Stillingsbrøk 100%. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi legger til rette for kompetanseutvikling. Vi har videreført IA avtalens ordninger. Ansatte har fri tilgang til velutstyrt treningslokale. Det er gratis parkering på eiendommen.

Dokumentasjon

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Silje Benedicte Vigsnæs
Tittel: Enhetsleder psykisk helsevern
Telefon: 911 51 958
E-post: silje.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
Navn: Thomas Høiseth
Tittel: Avdelingsleder allmennpsykiatrisk poliklinikk
Telefon: 959 36 985
E-post: thomas.hoiseth@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Enhet for psykisk helsevern - DPS
Vestlundveien 23 C
5145 FYLLINGSDALEN