Spesialistlegepraksisen er en veldrevet og godt opparbeidet solopraksis med stor pasienttilgang og gode inntjeningsmuligheter uten avtale/refusjon.
Grunnet oppnådd pensjonsalder for innehaveren, søkes vikar i 40-70% stilling i en senior-avtale, fra 1. februar 2021, med mulighet for overtagelse ved salg før juni 2021.

Praksisen ble startet i 2010 og har nå stabile pasientlister i tillegg til nye pasienter.
Befolkningen i nærområdet, som bla. omfatter bydelene Østensjø, Bjerke og Alna med over 90.000 innbyggere, har ikke gynekolog med driftsavtale i rimelig nærhet.

Praksisen holder til i Helsebygget, Bryn senter (Østensjøveien 79, 0667 Oslo) i nye, lyse og store lokaler. Det er et trivelig samarbeidsmiljø med tre fastleger. Klinikk for Alle, holder til samme sted, og det er mulighet for samarbeid med fysioterapeuter innen bekkenbunnsmerter og urogynekologi.


Spesialistlegepraksisen benytter Winmed 3 i tillegg til Pasient Sky, og er velutstyrt med ultralyd/Doppler samt elektronisk kolposkop. Fellesutgifter, inkludert laboratorium og sekretær- tjeneste, deles mellom alle legene.


Søkeren må være godkjent spesialist i gynekologi og obstetrikk, med norsk autorisasjon.

Skriftlig søknad med CV og referanser vil bli vurdert fortløpende og kan sendes til: Janette Khoury: epost: jakhoury@hotmail.com. Telefon: +47 47335511
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Arbeidssted
Brynsenter legekontor/ gynekolog
Østensjøveien 79
0667 OSLO