Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri.

Intern rotasjon vil kunne utløse mulighet for et vikariat på 12 måneder i tillegg til den faste stillingen, og det kan være mulighet for at denne tjenesten blir i døgnenheten i stedet for poliklinikk. Det er mulighet for konstituering i overlegestilling for LIS som har kommet lagt i spesialiseringen. 

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. Alle team har god spesialistdekning med både overlege og psykologspesialist. I tillegg ledes poliklinikken av seksjonsleder som er overlege og det er 3 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, består den av Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse og Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Som ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken har foretaket samarbeidsavtale med andre utdanningsvirksomheter/helseforetak. Plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved ansettelse og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger og liasontjeneste
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for gruppebasert behandling
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Er aktivt kompetanseutviklingsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 97154231
E-post: christian.eikeland@vestreviken.no
Navn: Hanne Van Den Weghe
Tittel: Ass. seksjonsleder/psykologspesialist
Telefon: 95808992
E-post: hanne.van.den.weghe@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Arnold dybjords vei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen