Kort om arbeidsgiver

 Vi har nå ledig vikariat 6-12 måneder for LIS ved Drammen DPS, FACT/psykoseteamet (Seksjon PRA)

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Sande, med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Avdelingen består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykiske helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Seksjon PRA består av FACT-team, psykoseteam og TSB-team. Totalt har denne seksjonen 29 årsverk inklusive 3 overlegestillinger og 1 LIS-legestilling.

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker en vikar for LIS som kan bistå FACT og psykoseteamet med oppfølging og behandling av pasienter med ulike alvorlige psykiske lidelser. LIS vil få ansvar for kartlegging og oppfølging av somatisk helse og enklere legemiddelvurderinger og terapiforløp. LIS vil også følge pasienter underlagt tvang uten døgn og på dom til behandling sammen med våre erfarne psykologer og psykiatere. LIS vil bli forankret i både FACT og psykoseteamet. Vikariatet er 6 måneder, men kan forlenges inntil 12 måneder ved behov/ønske.
 • LIS deltar ikke i vaktordning ved Drammen DPS 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fastlege med behov for sykehuspraksis oppfordres til å søke 
 • LIS i psykiatri 
 • God kunnskap om psykisk helsevern
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • Godt humør og liker å jobbe i team og å samarbeide på tvers

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vennligst oppgi ønsket oppstartstidspunkt og vikariatvarighet i søknad    

Vi tilbyr

 • En fin anledning til å få god kunnskap og erfaring med pasienter med alvorlig psykisk lidelser og forvaltning av tvangslovverk
 • Et godt teamsamarbeid med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og veiledning
 • Tett samarbeid mellom legene på tvers av team og seksjoner med bl.a ukentlige felles legemøter for LIS og overleger ved Drammen DPS
 • Faglig utfordrende og varierte oppgaver

Poliklinikken holder til i lyse og fine lokaler, samlokalisert med Drammen DPS Poliklinikken Sentrum, og flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon, 30 minutter togtur fra Oslo.

Tiltredelse snarest, og innen januar 2021. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.

  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Marie Kraugerud Rustadbakken
Tittel: Seksjonsleder/psykiater
Telefon: 992 32 203
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS, Seksjon psykose, rus og avhengighet (PRA)
Øvre Strandgt. 2
3018 Drammen