Ansvars- og arbeidsoppgaver:
 • Faglederen har det overordnede faglige behandlingsansvaret på klinikken
 • Deltar i klinikkens lederteam
 • Utarbeide planer for faglig utvikling og strategi i samsvar med HSØ avtalen
 • Overordnet ansvar for behandlingsprogram, behandlingsteam, utforming av prosedyrer tilknyttet behandlingsforløp m.m.
 • Ansvar for klinikkens utadrettede virksomhet relatert til behandlingsfaget
 • Klinisk arbeid som øvrig helsepersonell, som en del av både døgn/ dag og poliklinisk drift
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med rus som spesialisering, psykiater eller
 • psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighet
 • Kjennskap til fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Inneha tilstrekkelig oversikt til å kunne prioritere oppgaver, evner å ta gode beslutninger og drive strategisk utviklingsarbeid relatert til pasientbehandling
 • Gode lederegenskaper
 • Inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Inneha kunnskap om lover som regulerer fagområdet
 • Initiativrik og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet blir vektlagt
 
Vi kan tilby:
 • En arbeidsplass med interessante, utfordrende arbeidsoppgaver, i team med dyktige kollegaer 
 • Gode muligheter for egen fagutvikling
 • Spesialistpermisjon
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stiftelsen Incognito Klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Runi Sommerstad
Tittel: Institusjonssjef
Telefon: 22 90 26 60
Navn: Yngvild Sandvik
Tittel: Psykologspeialist
Telefon: 22 90 26 60
Arbeidssted
Apalløkkveien 8
0956 OSLO
Søk på stillingen