Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital, ligger innunder klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og inneholder en poliklinikk, en døgnavdeling og et nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatiske sykdommer.
Avdelingen har et godt fagmiljø og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

 • Legeoppgaver relevant for stillingen med mulighet for fordypning innen revmatologiske subområder etter faglig interesse og avtale med avdelingsledelsen
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning
 • Om nødvendig delta i undervisning av medisinstudenter
 • Tjeneste ved lokalisasjoner som St. Olavs har avtale med innen revmatologi pt. Tynset
 • Delta i klinisk tjeneste, fag- og utviklingsarbeidet ved avdelingen inkludert forskningsprosjekter, utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp og kvalitetsregistre

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i revmatologi
 • Norsk autorisasjon
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper inkl. teamarbeid med revmasykepleier
 • Gode relasjonelle ferdigheter og interesse for team/tverrfaglighet
 • Strukturert, målrettet og systematisk
 • Gode evner til muntlig og skriftlig dokumentasjon

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Erik Rødevand
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 72827298 - 92021482
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt.13
7030 Trondheim
Søk på stillingen