Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette to 0-hjemler i 100 prosent stillinger ved Lade legesenter fra 2021. Utlysningen gjelder faste stillinger. Dersom du kun ønsker et vikariat ber vi deg kontakte Legetjenesten direkte på legetjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no. Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Det er for tiden 38 private legekontor og 175 fastleger i Trondheim.

Lade legesenter er i ferd med utvidelse og totalrenovering av sine lokaler beliggende i attraktive City Lade, sentralt i Trondheim. Nye Lade Legesenter vil få fem lyse og flotte legekontor, samt alle nødvendige tilhørende rom i moderne og funksjonell stil. Ferdigstilling er planlagt til 1. april 2021.

Lade legesenter ble opprinnelig grunnlagt i 1979. Det er et veldrevet og velutrustet legesenter som per i dag har 3 leger og dyktige legesekretærer. Legesenteret har gode rutiner for taking av blodprøver, EKG, og spirometri, samt god erfaring med småkirurgi, gynekologiske undersøkelser og prosedyrer.

Journalsystemet er per i dag System X. Legesenteret har elektronisk kommunikasjon med de fleste aktører. Alle leger utfører videokonsultasjoner med pasienter og samarbeidspartnere. Legesenteret legger vekt på å holde seg oppdatert både teknologisk og faglig, og det er godt samarbeid både faglig og sosialt.

Det utlyses nå to 0-hjemler uten tilknyttede pasienter. Hjemmelshaver må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Det forutsettes fulltids praksis.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemlene 1. april eller 1. mai 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder ved Lade legesenter Liv Agnes Gravrok på telefon 959 72 002 eller Tomas Berg på telefon 975 95 793.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Lade legesenter
Haakon VIIs gate 9
7041 TRONDHEIM
Søk på stillingen