Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Songdalen Legesenter. Senteret et en veldreven praksis med 7 leger og turnuslege. Hjemmelen på 1000 pasienter lyses ut.  Overdragelse planlegges i løpet av våren. Fastlegehjemmelet tildeles gjennom Kristiansand kommune. 

Det er 7 legehjemler og turnuslege ved legesenteret 
Se nettside for mer informasjon: https://songdalenlegesenter.no/

Legesenteret har god beliggenhet i sentrum av Songdalen. Det har god tilgjengelighet for publikum. Har moderne lokaler og er godt utstyrt. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Trenger du slik spesialisering er dette en ALIS stilling. 

Vi har egen LIS3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. 

Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet årlig. Beløpet det søkes om er 300 000 årlig under spesialiseringen.  

Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.

Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. De har for tiden 16 vakter pr. lege pr år.

Overdragelse snarest mulig etter årsskiftet. 

Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
For å kunne søke må du ha fullført LIS1 eller tilsvarende. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon. Politiattest kreves før tiltredelse. 
Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Samarbeidsevne med pasienter og medarbeidere er nødvendig.
Personlig egnethet må være tilstede.
Søkere som ikke oppfyller grunnleggende krav til stillingen tas ut av videre søknadsprosess. 

Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket. 

-Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
- Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Navn: Helen A. Thomassen
Tittel: Lege
Telefon: 98048281
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Songdalsveien 53,
4645 NODELAND
Søk på stillingen