Kort om arbeidsgiver

Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Brønnøysund er det ledig 100 % fast stilling som psykiater. Stillingen vil også være knyttet til VOP i Sandnessjøen, og ha arbeidsoppgaver ved denne lokasjonen.

Poliklinikkene er en del av Senter for psykisk helse og rus, Ytre Helgeland. Dette er allmennpsykiatriske poliklinikker, med akutte, ambulante tjenester og behandlingstilbud til mennesker med ruslidelser, og legemiddelassistert rusbehandling. Hovedarbeidssted vil være Brønnøysund, og avdelingsleder her vil være din nærmeste leder. 

Andre klinikker på Ytre Helgeland er  barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), lokalisert både i Sandnessjøen og Brønnøysund. Våre geografiske opptaksområder er kommunene på Ytre Helgeland, tilsammen 11 kommuner. Kommunene Vega, Brønnøysund, Vevelstad, Sømna og Bindal er opptaksområde for VOP Brønnøysund. Begge VOP har til sammen 15 - 16 stillinger, fordelt på psykiatere, psykologspesialister, psykologer, leger, og spesialiserte høgskoleutdannede.

Samarbeid med kommunene i opptaksområdet er viktige og sentralt. Det samme er samarbeidet med de to andre sentra for psykisk helse og rus (DPS) som ligger i Mosjøen og Mo i Rana. Sammen med disse skal vi utvikle fremtidens tilbud til mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Tjenester innen psykisk helse og rus er en del av det Nye Helgelandssykehuset .

Arbeidsoppgaver

 •  Psykiater skal bidra aktivt til at kjernevirksomheten drives i tråd med kravene om faglig forsvarlighet slik den er definert av sentrale helsemyndigheter og senterets ledelse.
 •  Psykiater må kunne bruke de vanligste diagnostiske verktøy og vurderingsskalaer.
 •  Psykiater må kunne planlegge og samordne somatiske, psykologiske og sosiale behandlingstiltak, og delta i rehabiliteringsarbeid og vurdering av omsorgsbehov.
 •  Psykiater skal ved behov gi veiledning til leger i spesialisering ved senteret som utdanner seg til psykiater.
 • Psykiater har spesielt oppgave med å vurdere oppstart med medikamentell behandling, evaluere, justere, samt å gi råd og informasjon vedr. medisinering. 
 •  Psykiater må ha kompetanse på behandling uten pasientens samtykke og med tvang. utforme uttalelser til rettsvesen, NAV og andre myndigheter (spesialisterklæringer), og ivareta kravet om kontrasignering av dokumenter.
 •  Psykiater har ansvar for undervisning og veiledning av ansatte i senteret, spesielt med fokus på diagnostikk og differensialdiagnostikk.
 • Psykiater skal kunne delta på inntaksmøter og fatte vedtak i forhold til prioriteringsforskriftene.
 • Psykiater skal på vegne av enheten gi veiledning og undervisning til aktuelle samarbeidspartnere.
 • Psykiater inngår i etablert bak-vaktberedskap etter etablert turnus.
 • Psykiater plikter å holde seg à jour med utviklingen innen fagfeltet og være oppdatert på nasjonale og internasjonale retningslinjer for god praksis.

Kvalifikasjoner

 • Du er godkjent som lege i Norge.
 • Du har gjennomført spesialisering som psykiater og er godkjent som spesialist i Norge.
 • Psykiater må ha generell rekvireringsrett til sentralnervestimulerende midler.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet.
 • Du har tydelighet i faglig anliggende, med evne til dialog med ansatte i klinikkene.
 • Du har godt humør og pågangsmot!

Vi tilbyr

 • Dagtidsstilling med bakvakt hver 7. helg og noe bakvakt på hverdager.
 • Ambulering til Sandnessjøen for spesialistoppgaver.
 • Lønn etter Helgelandssykehusets godkjente lønnspolitikk, gjeldende overenskomster og avtaler.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Grete Andreassen
Tittel: Områdesjef
Telefon: 94825478
E-post: grete.andreassen@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Psykisk helse og TSB Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Skules vei 14
8900 Brønnøysund
Søk på stillingen