Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling 100 % for lege i spesialisering kategori 2/3 i immunologi og transfusjonsmedisin.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand, er godkjent som utdanningsavdeling, og dekker de fleste læringsmål innen fagområdene transfusjonsmedisin og klinisk immunologi inkl. serologisk allergidiagnostikk. Avdelingen har 31 stillinger inkl. tre legestillinger. Legene har medisinsk ansvar for immunologi og transfusjonsmedisin i hele Sørlandet sykehus.

Læringsmål som ikke dekkes ved Sørlandet sykehus må dekkes ved andre sykehus. Sørlandet sykehus har avtale med Oslo universitetssykehus. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  To referansepersoner bes oppgis i søknaden

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

 • Lege i spesialisering utfører legeoppgaver etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer, i tråd med godkjente utdanningsplaner.

Kvalifikasjoner

 • Cand.med.
 • Norsk autorisasjon.
 • Gjennomført turnustjeneste/ tjeneste som LIS 1 (hvis krav ut fra spesialistforskriften).
 • Arbeidserfaring innenfor immunologi og transfusjonsmedisin er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Liker å jobbe i team.
 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov.
 • Positiv, åpen og fleksibel. 
 • Liker å undervise og veilede. Ønsker å  bidra til å løfte andres kompetanse.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Evne til å takle utfordringer og høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr

 • Allsidig virksomhet med tanke på spesialisering i fagområdet.
 • Mulighet for selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Christine Torsvik Steinsvåg
Tittel: Overlege
Telefon: 38 07 35 02
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen